نمونه کیفیت پرده رو میتونید از کانال تلگرام ببینید

Animebms

 

کیفیت های اصلی بعد از انتشار جایگزین کیفیت پرده میشن