داستان این OVA درست قبل از شروع داستان در انیمه ی اصلیِ . قبل از اینکه میساکی می ، ساکاکیبارا کویچی رو ببینه و داستان انیمه شروع بشه . داستان تو این قسمت حول میساکی می با خواهرش فوجیوکا میساکی می گذره و …