نسخه چهار زبانه (زبان اصلی + ۳ دوبله فارسی)

کوالیما

سورن

گپ فیلم